Handelspolitiken kan användas mer för att stärka EU:s motståndskraft och säkerhet

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 23 apr 2024

EU-kommissionen måste använda handeln som ett verktyg för att stärka EU:s motståndskraft och säkerhet. Kommissionen bör också sträva efter att nå ett avtal i WTO som förbjuder fossila bränslesubventioner. Det är några av Kommerskollegiums rekommendationer till den nya EU-kommissionen.

– Internationell handel bidrar till ekonomisk säkerhet under fredstid och som en livlina under kris och krig. Vi står inför många utmaningar som geopolitiska konflikter, klimatförändringar och ökad protektionism – internationell handel spelar en viktig roll för att motverka deras negativa effekter, säger Anders Ahnlid, generaldirektör.

I Kommerskollegiums rapport finns konkreta rekommendationer om hur den nya EU-kommissionen kan använda handelspolitiken inom fyra områden:

  • Handel för säkerhet
  • Handel för konkurrenskraft
  • Handel för klimat
  • Handel och digitalisering

Läs rekommendationerna och ladda ner rapporten: Making the EU Safer, Greener, more Competitive and Digitalised – Trade policy recommendations to the new European Commission