Förslag för att minska kringgående av sanktionerna mot Ryssland

Nyhet

Om handel

Publicerad: 19 feb 2024

Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina har EU infört tolv sanktionspaket för att bland annat undvika att Ryssland ska få tillgång till vissa varor. Men via länder utanför EU får Ryssland ändå tillgång till vissa varor från EU. Kommerskollegium har på uppdrag av Utrikesdepartementet tagit fram förslag på åtgärder för hur detta skulle kunna förhindras.

Utrikesdepartementet har efterfrågat förslag på åtgärder som skulle kunna förhindra att varor som är förbjudna att exportera till Ryssland ändå kommer till landet via kringliggande länder. Ett sådant kringgående skulle kunna bedömas som sanktionsbrott om en person eller ett företag inom EU medvetet försöker kringgå EU:s sanktioner.

– Nuvarande regelverk och arbetssätt skulle kunna kompletteras med andra åtgärder för att förhindra att Ryssland får tillgång till förbjudna varor. Vi har flera förslag på sådana kompletteringar, säger Michael Koch, enhetschef på Kommerskollegium.

Kommerskollegium anser att det behövs ett tydligt uppdrag till brottsbekämpande myndigheter för att kringgåenden och eventuella sanktionsbrott ska kunna identifieras och beivras. Dessutom föreslås att exportrestriktioner som idag riktas mot Ryssland i samma omfattning bör tillämpas mot Belarus och att man bör göra riktade utskick till ledningen i företag vars produkter misstänks hitta nya vägar in till Ryssland.

Läs Kommerskollegiums analys
Förslag på åtgärder mot kringgåenden av sanktioner

Kontakt
Michael Koch
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 41