Ukraina och Moldavien – på väg mot EU

TA EU.jpg

Anneli Wengelin och Cyrille Hugon från Kommerskollegium och tjänstemän från Ukraina och Moldavien som just nu deltar i Trade Academy EU Integration.

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 11 apr 2024

Hur fungerar EU:s inre marknad och hur jobbar EU med handelsfrågor? De frågorna står i centrum när 18 tjänstemän från Ukraina och Moldavien deltar i en specialanpassad utbildning på Kommerskollegium i veckan.

– Vi har under flera år utbildat tjänstemän inom handelspolitik i vårt utbildningsprogram Trade Academy, men nu är det första gången vi testar en ny gren, Trade Academy EU Integration. Den är skräddarsydd för just Moldavien och Ukraina, säger Anneli Wengelin som är projektledare.

Syfte: Skapa bra förutsättningar för EU-medlemskap

Ukraina och Moldavien är kandidatländer till EU och arbetar nu båda för att närma sig unionen. Kommerskollegium har bjudit in tjänstemän som jobbar med EU-integrationen till att utbildas i EU- och handelsfrågor.

– Att förbereda EU-medlemskap är en omfattande process som kommer att påverka många, både personer som arbetar på ministerier och myndigheter och näringslivet. Vi vill bidra till den processen genom att ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna närma sig EU och så småningom bli en aktiv medlem, säger Anneli Wengelin.

Värdefullt med information om handel och hållbarhet

Utbildningen startade på plats i Stockholm i måndags och kommer att pågå resten av året med både digitala och fysiska inslag.

– För mig har det mest intressanta hittills varit informationen om hållbar handel och hur EU jobbar med det. Det har varit väldigt värdefullt att få insikt i vilka bestämmelser som våra företag måste förehålla sig till och vilka möjligheter och verktyg som finns för att komma in på EU:s marknad, säger Viorica Cojuhari, tjänsteman på ministeriet för ekonomisk utveckling och digitalisering i Moldavien.

Marcela Lozovanu företräder en företagsorganisation i Moldavien och även hon jobbar mycket med Moldaviens integration till EU.

– Det har varit väldigt värdefullt att få information om vad vi behöver göra för att förbereda våra företag för EU-integrationen. Att få vara här är också en bra möjlighet att träffa andra människor från både Ukraina och Moldavien och lära av varandra, säger Marcela Lozovanu.