Så används ursprungsregler i frihandelsavtal

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 25 mar 2024

När Kommerskollegium för första gången analyserar hur ursprungsregler används i frihandelsavtal förvånas rapportförfattarna av resultatet. Istället för att hitta ett mönster fann de variation.

– I början av arbetet var vi övertygade om att vi skulle kunna koppla samman specifika ursprungsregler med ett högt eller lågt utnyttjande av avtalen, att hitta ett mönster och kunna säga vilka ursprungsregler som är enkla eller svåra att använda alltså. Men vi kunde inte identifiera något sådant samband. Istället fann vi att en viss ursprungsregel i ett avtal kunde vara sammankopplad med ett högt utnyttjande, men samma regel kunde i ett annat avtal ha ett mycket lägre nyttjande, säger Christopher Wingård, en av rapportens författare.

I rapporten ger Kommerskollegium rekommendationer på vad som bör göras. Ett av förslagen är att använda sig av standardskrivningar och mallar för att försöka harmonisera. Ett annat förslag är att strunta i ursprungsregler för varor med väldigt låga tullsatser (1–3 procent). Det finns mycket som tyder på att den extra kostnad som ursprungsreglerna leder till äter upp fördelen som tullsänkningen ger för många varor. 

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten
Do Rules of Origin Rule Free Trade? The role of rules of origin in preference utilisation