Försörjningstrygghet i fokus under Folk och Försvar

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 08 jan 2024

Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid är en av talarna på Folk och Försvars rikskonferens. Du kan följa konferensen digitalt.

Anders Ahnlid medverkar i block 8 på Folk och Försvar där temat är ”Ekonomiskt försvar – flöden och kedjor. I anförandet tar Anders Ahnlid bland annat upp Kommerskollegiums analys av den internationella handelns betydelse för Sveriges försörjningstrygghet och motståndskraft.

Du hittar mer information på vår webbsida om konferensen.
Folk och försvar: Sveriges beroende av fria handelsflöden