Se i efterhand från Folk och Försvar: Sveriges beroende av fria handelsflöden

Anders Ahnlid .jpg

Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid talade på Folk och Försvars Rikskonferens 2024 som ägde rum den 7–9 januari 2024. Han deltog i block 8 Ekonomiskt försvar: Flöden och kedjor.

Sverige är ett handelsberoende land som byggt sitt välstånd på goda ekonomiska relationer och fria flöden av import och export. Hur påverkas detta av ett behov av stärkt beredskap och en sämre säkerhetspolitisk kontext? Under covid-19-pandemin blev bristerna i ”just-in-time-samhället” tydliga. De inre gränserna inom EU stängdes delvis och det fria flödet av gods och människor påverkades kraftigt.

Kan vi lita på handelsflöden i en tid av kris eller krig? Vad är kopplingen mellan handelsflöden, beredskap och säkerhetspolitik? Vilka vägval står vi inför?

Se i efterhand

Se Block 8: Ekonomiskt försvar – flöden och kedjor på Folk och Försvars Youtubekanal

Övriga talare i block 8 var:

  • Håkan Jevrell, statssekreterare åt Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister
  • Anders Hermansson, verkställande direktör Svensk Sjöfart
  • Ewa Skoog Haslum, marinchef Försvarsmakten
  • Nina Jönsson, verkställande direktör ICA Gruppen
  • Christian Levin, verkställande direktör Scania
  • Fredrik Ringvide, General Manager Sweden Biologics Center AstraZeneca Sverige
  • Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet
  • Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift

Folk och Försvars Rikskonferens är ett årligt forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Läs mer om Rikskonferensen 2024

Ta del av programmet