Attacker i Röda havet riskerar ge högre priser

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 25 jan 2024

Attackerna mot fraktfartyg i Röda havet får effekter för svensk utrikeshandel. Viktiga leveranser av material försenas till en början och de högre fraktpriserna påverkar företagens marginaler. Men producenter och logistikföretag anpassar sig relativt snabbt till de nya förutsättningarna.

Priserna för sjötransporter från Asien till Europa har höjts efter attackerna mot fraktfartyg i Röda havet.

Fraktpriserna kommer förmodligen ligga kvar på en högre nivå under en längre tid framöver. Det visar en analys som Kommerskollegium gjort på uppdrag av regeringen.

– Suezkanalen har stor betydelse för handeln med råvaror, konsumentvaror och komponenter från Asien och Mellanöstern till Europa. Suezkanalen utgör även en viktig rutt för transport av olja och naturgas. Drygt 9 procent av Sveriges utrikeshandel går genom kanalen, säger Christopher Wingård, utredare på Kommerskollegium.

Efter det ökande antalet attacker från Huthirebeller mot fraktfartyg i Röda havet har fraktvolymerna genom Suezkanalen minskat kraftigt. I slutet av januari var fraktvolymerna i genomsnitt 2,8 miljoner ton per dag, jämfört med 4,8 miljoner ton per dag i mitten av december.

En sjötransport från Kina till Europa tar tre till fyra veckor om transporten går genom Röda havet och Suezkanalen. Alternativet, att köra runt Godahoppsudden, tar två veckor längre.

– Vi ser att både producenter och logistikbolag snabbt anpassar sig till nya förutsättningar och vi ser inte samma dramatiska ökningar av fraktpriserna som under pandemin säger Christopher Wingård.

Den längre restiden binder upp fartyg och containrar under längre tid vilket i sin tur driver upp priserna. Även högre försäkringspremier spelar in. Det är även svårt att på kort tid hitta andra leveransalternativ. Alla aktörer Kommerskollegium talat med förväntar sig att situationen blir långvarig.

– Fördröjningen påverkar både importerande och exporterande företag. På kort sikt drabbas den svenska tillverkningsindustrin av försenade leveranser, vilket i förlängningen även påverkar den svenska exporten negativt. För andra branscher som har planering på längre sikt spelar ett par veckor inte lika stor roll. Men i förlängningen kan de längre leveranstiderna och ökade kostnaderna för transporter leda till högre priser, säger Christopher Wingård.

Läs Kommerskollegiums analys

Handelseffekter av fartygsattackerna i Röda havet
Bilaga till analys om handelseffekter av fartygsattackerna i Röda havet

Kontakt

Christopher Wingård
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 61