Elektroniska överföringar riskerar drabbas av tullavgifter

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 07 feb 2024

Idag kan elektroniska överföringar flöda fritt över gränser utan tullar, enligt ett så kallat moratorium inom Världshandelsorganisationen WTO. Men det kan vara på väg att ändras, vilket riskerar att drabba handeln hårt.

Vid nästa ministermöte mellan WTO:s medlemmar i Abu Dhabi i slutet av februari 2024 står e-handelsmoratoriet på agendan. Om inte alla medlemmar går med på en förlängning kommer moratoriet falla och tullar riskerar införas.

– Ingen vet exakt vad det skulle betyda om moratoriet inte förlängs. Men vad vi vet är att osäkerhet är dåligt för handeln. Det kan bli så att företag måste betala tull på digitala produkter framöver, säger Emma Sävenborg, som har analyserat vad det skulle betyda om tullar införs på elektroniska överföringar.

Det finns ingen tydlig definition på vad en elektronisk överföring är, men musik, film, publikationer, mjukvara, app-uppdateringar och säkerhetsuppdateringar skulle kunna omfattas av begreppet elektronisk överföring och därmed bli föremål för tullavgifter.

Samtidigt skulle eventuellt prenumerationstjänster såsom musikstreamingtjänster kunna undantas då de ses som en tjänst och enligt WTO-reglerna får man inte ta ut tull på tjänster.

– Om tullar införs kommer det särskilt drabba små företag med mindre resurser att hantera olika regler. Risken är att de går från lönsamhet till olönsamhet, säger Emma Sävenborg.

Läs kortanalysen
Customs duties on electronic transmissions – why the WTO moratorium matters (enbart på engelska)

Kontakt
Emma Sävenborg
Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 71