Regelsamarbete viktigt för cirkulär ekonomi

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 08 apr 2024

Hur ska man lagstifta på ett sätt som främjar återvinning och återanvändning samtidigt som man ger bra förutsättningar för företag som vill bidra till den cirkulära omställningen? Gemensamma regler, standarder och definitioner är viktiga faktorer, visar en ny rapport från Kommerskollegium.

Att se till att resurser återanvänds och återbrukas är en del i den cirkulära omställningen. Märkningskrav med återvinningsanvisningar är ett exempel på hur lagstiftaren valt att styra mot mer cirkularitet.

Men när sådana krav tas fram i olika regioner och länder skapar det problem för handeln. En produkt kan behöva olika förpackningar eller märkningar för skilda marknader, vilket gör det krångligt för företag att sälja sina produkter, och stordriftsfördelar går om intet.

I en ny rapport ger Kommerskollegium förslag på vad lagstiftare på EU- och nationell nivå bör ta hänsyn till när de tar fram nya regler. Det syftar inte bara till att den fria rörligheten inom EU ska kunna fungera, utan också om att genom samarbetsmekanismer undvika att onödiga handelshinder uppstår globalt.

Läs mer och ladda ner rapporten
Addressing Fragmentation for a Global Circular Economy – lessons from the EU Single Market (på engelska, sammanfattning på svenska)