Så kan handelspolitiken underlätta utvecklingen av kärnkraft

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 13 mar 2024

Kan handelspolitiken bidra till utvecklingen av kärnkraftsindustrin? Flera saker kan göras för att underlätta internationell handel i syfte att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och främja innovation.

Kommerskollegium har analyserat hur handelspolitiken skulle kunna bidra till att sänka kostnaderna för kärnkraft.

- Kärnkraft kan bidra till omställningen från fossilbränsleanvändning och därmed bidra till klimatomställningen. Internationell handel är viktig för kärnkraftsindustrin när nya anläggningar ska byggas, befintliga anläggningar ska underhållas och material och produkter för kärnkraften importeras och exporteras, säger Neil Swanson, författare till rapporten.

Analysen innehåller flera rekommendationer till beslutsfattare, både i EU och medlemsländerna, bland annat att tullen på import av kärnteknisk utrustning tas bort. En annan rekommendation är att se över reglerna för gränsöverskridande handel av material och produkter för kärnkraftsindustrin.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten
Nuclear Power and International Trade – Trade policy for a net-zero energy system