COP28: Hur påverkas EU:s handelsrelationer av EU:s gröna giv?

Nyhet

Om handel

Publicerad: 30 nov 2023

För första gången någonsin har handel och handelspolitik en central plats på FN:s klimatkonferens COP28. Den tredje december arrangerar Kommerskollegium ett seminarium med fokus på EU:s gröna giv och dess påverkan på EU:s handelsrelationer.

– Det är glädjande att COP i år blir ett tillfälle där handelspolitiken kan interagera med klimatpolitiken. Vi kan öka vår förståelse för deras perspektiv och vi kan informera beslutsfattare inom klimatpolitiken om vilken roll handelspolitiken kan spela i den gröna omställningen, säger Erik Merkus, utredare på Kommerskollegium.

På konferensen kommer Kommerskollegium att arrangera ett seminarium som handlar om hur låg- och medelinkomstländer påverkas av EU:s befintliga och kommande klimatrelaterade lagar. De nya lagarna syftar till att underlätta för den gröna omställningen, men de riskerar samtidigt att öka bördan för EU:s partnerländer runt om i världen.

– Att försäkra oss om att vi inte äventyrar våra partnerskap under den gröna omställningen är viktigt. Därför fokuserar vårt seminarium på den potentiella påverkan klimatlagarna kan komma att få för våra partners i låg- och medelinkomstländer.

Klimatkonferensen ägnar i år, för första gången, en hel dag åt handel och handelspolitik.

– Det är väldigt viktigt eftersom handel kan bidra till den gröna omställningen, till exempel genom att sprida gröna teknologier. Men handelspolitiken skulle kunna bidra så mycket mer än det. En väldesignad handelspolitik skulle kunna säkerställa höga miljöstandarder och en inkluderande ekonomisk tillväxt, tillsammans med våra globala partners.

COP28 pågår mellan den 30 november och 12 december i Dubai. Seminarierna går att ses digitalt, både direkt och i efterhand. Registrera dig och följ seminariet via Business Swedens webb.