Dags att utöka WTO:s informationsteknikavtal

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 29 feb 2024

Informationsteknikavtalet, ITA, är ett av WTO:s mest framgångsrika avtal och har lett till tullfrihet för ett stort antal varor. Men ännu fler varor skulle kunna ingå i informationsteknikavtalet, visar en ny rapport av Kommerskollegium.

– Det handlar till exempel om olika robotar, drönare, 3D-printrar och smarta kläder som kan förbättra hälsan eller varna för risker. Vår ambition är att väcka intresse för frågan om en ytterligare utökning av avtalet, säger Maria Johem, som är huvudförfattare till rapporten.

I rapporten har Kommerskollegium undersökt om ett utökat informationsteknikavtal, ITA3, kan bidra till spridning av digital teknik för att främja handeln och bidra till de globala hållbarhetsmålen.

– Vi har valt att begränsa oss till några specifika områden; jordbruk, förnyelsebar energi, medicinteknik och återvinning.

Läs mer och ladda ner rapporten i sin helhet: Advancing the Green and Digital Transition: Possibilities for an Expansion of the WTO Information Technology Agreement, ITA3