"Angeläget att visa vad frihandel genererar” - Tre frågor till projektledare Per Altenberg

Om handel

Publicerad: 22 okt 2018

Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de avtal som förhandlas fram? I en ny rapport ger Kommerskollegium en översikt. Projektledare Per Altenberg förklara varför.

Varför behövs den här studien?

– Den pågående politiska diskussionen om frihandel präglas ofta av starka känslor och ger en förenklad bild av hur globalisering och handel fungerar. Därför är det angeläget att kunna visa vad frihandelsavtal genererar för en bredare publik än bara forskarvärlden. Som Sveriges handelsmyndighet är det vår uppgift att tillhandahålla relevant kunskap. Vi har därför valt att sammanfatta den senaste forskningen om handelseffekter av bilaterala och regionala avtal för en bredare publik.

Vad förvånade dig mest?

– De mest överraskande resultaten i rapporten är storleken på de totala handelseffekterna jämfört med uppskattningar i förväg, det faktum att EU har betydande positiva effekter även på handeln med länder utanför unionen, samt den stora skillnaden mellan effekten av tullunioner och frihandelsavtal.

Vilka typer av handelspolitiska åtaganden stimulerar varuhandeln mest?

– Tulliberaliseringen förklarar bara en del av handelseffekten. Andra faktorer som förklarar avtalens effekter är införandet av bestämmelser som rör tjänstehandel, statsstöd, statligt ägda företag, skyddsåtgärder, kvantitativa restriktioner, immateriella rättigheter, investeringar och offentlig upphandling. Åtaganden om personrörlighet och gemensam valuta stimulerar också varuhandeln vid mer djupgående ekonomisk integration.

Läs hela rapporten här:

Economic Integration Works