Seminarium i riksdagen 15 februari: Kan regler och standarder lyfta de digitala och gröna omställningarna?

Svenska företag är beroende av globala regler för att lösa dagens utmaningar som klimat- och energiomställning, digital innovation och AI. Regelverken blir allt fler och spretigare, vilket skapar osäkerhet för näringslivet. Med en stärkt helhetssyn kan vi arbeta för att säkra Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

Olika länder väljer allt oftare att reglera på olika sätt, vilket ökar risken för fragmentering och skapar onödiga handelshinder på EU:s inre marknad. En stor del av företagen tvingas verka på en komplex och otydlig regulativ spelplan utan tillsynsmekanismer som är anpassade till ny teknik.

Plats och tid

När: 15 februari kl. 7.45–9.15 (frukost serveras från kl. 7.30)

Var: Riksdagen, entré Norrbro, Nubiska rummet
Se karta över Riksdagshusets entréer

Det går inte längre att anmäla sig.

Vid frågor, kontakta Nataliya Hulusjö genom att mejla fornamn.efternamn@kommerskollegium.se 

Många policyområden påverkar varandra. Till exempel behöver innovations- och handelspolitiken ta hänsyn till cybersäkerhet, motståndskraft och grön omställning, det vill säga frågor som har andra mål än frihandel.

Men innovation och grön omställning kan påskyndas med hjälp av europeiska och internationella standarder, vilka kan användas som en katalysator för grön omställning. Här finns en inbyggd konflikt eftersom standarder främst utvecklas av näringslivet, men används i lagstiftning som tas fram av regeringar och EU. Det offentliga och det privata bör därför samverka utifrån sina respektive kompetenser för att lösa samhällsproblem som klimatomställningen. Då kan både staten och näringslivet dra maximal nytta av standarder.

Vilka är Sveriges och EU:s största regulativa utmaningar på området och är vi utrustade för att hantera de nya samhällsriskerna med digital innovation? Vilket inflytande har Kina på standardiseringen? Hur säkerställer vi en helhetssyn och en effektiv koordinering? Vad behöver göras för att Sveriges lagstiftning ska stödja säkerhet, hållbarhet och innovation på bästa sätt?

Välkommen till ett seminarium om utmaningar med digital innovation och artificiell intelligens för vår nuvarande modell för varureglering. Vi kommer också att diskutera vilka åtgärder som krävs för att standarder ska bidra till att påskynda klimatomställningen.

Värdar för seminariet

  • Lili André (KD), Näringsutskottet
  • Anna Starbrink (L), Försvarsutskottet

Övriga medverkande

  • Sandra Sjöåker, utredare för medicinteknik, Läkemedelsverket
  • Dag Ströman, senior rådgivare cybersäkerhet, Försvarets materielverk
  • My Bergdahl, näringspolitisk expert inom standardisering och digital handel, Teknikföretagen
  • Anna Sabelström, senior utredare, Kommerskollegium
  • Heidi Lund, senior utredare, Kommerskollegium
  • Christofer Berg, enhetschef, Kommerskollegium (moderator)

Här kan du läsa mer om vår behandling av personuppgifter.