Se i efterhand: Förslag för ett klimatavtal i WTO

Vad kan inkluderas i ett WTO-avtal för att bidra till klimatomställningen? Och vilka är de juridiska alternativen för att skapa ett sådant avtal?

Kommerskollegium pekar på vad som bör inkluderas i ett WTO-avtal för klimatet, till exempel tullfrihet för klimatvänliga varor och deras insatsvaror. Varorna är viktiga för klimatomställningen och en ökad handel bidrar till att klimatsmart teknologi sprids till fler länder. Analysen visar också hur ett avtal juridiskt kan utformas utifrån dagens WTO-regler och hur ett avtal skulle kunna utformas för utvecklingsländernas behov.

Se seminariet från WTO Public Forum på Youtube (1 oktober 2021)