Se i efterhand: Building trade policy on contemporary science –the 2023 Heckscher-Ohlin Conference

Den här konferensen satte ljuset på samtida ekonomisk forskning och dess betydelse för handelspolitiska beslut.

Konferensen i sin helhet hölls på engelska. Presentationerna finns att ta del av på Youtube.

Läs mer om konferensen och hitta presentationerna här