Se i efterhand: Hur bygger vi en konkurrenskraft i världsklass? (Europadagen)

Hur bygger vi en konkurrenskraft i världsklass när Europa befinner sig i en utmanande ekonomisk period? Att tillgodose marknadens kortsiktiga behov är nödvändigt, samtidigt som vi måste ta oss an den klyfta som uppstått mellan EU och omvärlden vad gäller tillväxt och innovation. Med en gemensam strategi för konkurrenskraft kan skillnaden mellan EU och de globala ledarna överbryggas.

Se seminariet i efterhand: Hur bygger vi en konkurrenskraft i världsklass? (SVT)

Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid diskuterar tillsammans med representanter från LO, Europeiska investeringsbanken och Svenskt Näringsliv hur EU:s inre marknad kan stärka EU:s konkurrenskraft och vilken handelspolitik EU bör ha i en geopolitiskt föränderlig värld.

Seminariet var en del av Europadagen som genomfördes den 9 maj.

Paneldeltagare:

Christian Danielsson, statssekreterare, Statsrådsberedningen
Therese Guovelin, förste vice ordförande, LO
Liisa Raasakka, chef, Europeiska investeringsbanken
Fredrik Sjögren, policyansvarig EU-frågor, Svenskt Näringsliv
Anders Ahnlid, generaldirektör, Kommerskollegium

Moderator: Magnus Thorén

Europadagen arrangerades av EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentet i Sverige, Regeringskansliet, Sieps, Sveriges kommuner och regioner, Svenskt Näringsliv, LO, SACO, TCO, MUCF, Europeiska investeringsbanken och Kommerskollegium.