Se i efterhand: Kommerskollegiums medverkan i Almedalen 2023

bild talare webb.png

Bistånd, fattigdomsbekämpning, globala koldioxidutsläpp, grön omställning, cirkulär ekonomi, elektrifiering och digitalt innehåll. Alla har de kopplingar till handel. Välkommen att se de filmade seminarierna som Kommerskollegium medverkade i!

Seminarium: Hur stärker vi närmandet mellan handel och bistånd?

Regeringen vill se en tydligare sammankoppling mellan handelspolitiken och det internationella utvecklingssamarbetet. Hur får vi ihop handelspolitiken med utvecklingssamarbetet i praktiken?

Seminariet arrangerades av Kommerskollegium och Sida. Från Kommerskollegium medverkade Anna Hallam, chef Hållbarhet och utvecklingssamarbete och Pernilla Trägårdh, ställföreträdande generaldirektör.

Mer information om seminariet: Hur stärker vi närmandet mellan handel och bistånd?

Se seminariet i efterhand

Seminarium: Handel – mål eller medel för fattigdomsbekämpning?

Potentialen som finns för att utveckla handelns förmåga att bidra till fattigdomsbekämpning och en social, ekonomisk och miljömässig hållbar framtid är stor. Men idag fördelas inte de ekonomiska fördelarna från ökad handel jämlikt. Hur gör man rätt insatser?

Seminariet arrangerades av We Effect och Fairtrade Sverige. Från Kommerskollegium medverkade Anneli Wengelin, ämnesråd.

Mer information om seminariet: Handel – mål eller medel för fattigdomsbekämpning?

Se seminariet i efterhand

Seminarium: Cirkulär ekonomi kräver ett tydligt internationellt fokus

Fokuset på cirkulär ekonomi blir allt större och vikten av en övergång mot en cirkulär och hållbar industri blir alltmer uppenbar men Sverige behöver ha ett mer aktivt internationellt perspektiv. Det är viktigt att svensk industri ligger i framkant för att inte riskera Sveriges framtida välstånd.

Seminariet arrangerades av Delegationen för cirkulär ekonomi och Mistra REES. Från Kommerskollegium medverkade Anders Ahnlid, generaldirektör.

Mer information om seminariet: Cirkulär ekonomi kräver ett tydligt internationellt fokus

Se seminariet i efterhand

Seminarium: Lösningar på systemtrögheter möjliggör accelererad elektrifiering och hållbar utveckling

För att påskynda elektrifieringen mot noll nettoutsläpp i Sverige 2045 pågår ett stort antal teknikprojekt som driver på omställningen för elektrifierade fordon. Men systemtröghetsfaktorer, till exempel lagar och arbetssätt, riskerar att bromsa den accelererade implementeringen – då når vi inte målen.

Seminariet arrangerades av Mistra REES och Elecrification Hub. Från Kommerskollegium medverkade Anders Ahnlid, generaldirektör. 

Mer information om seminariet: Lösningar på systemtrögheter möjliggör accelererad elektrifiering och hållbar utveckling

Se seminariet i efterhand

Andra evenemang som Kommerskollegium medverkade i

Seminarium: Hur kan svenska företag ta ansvar för utsläpp utanför EU? Är AI ett effektivt verktyg?

Tar de svenska, börsnoterade företagen sig an utmaningen att minska klimatutsläppen hos sina leverantörer? Hur kan företagen påverka utsläppen utanför EU och hur kan politiken och akademin bidra?

Seminariet arrangerades av 2050 Consulting. Från Kommerskollegium medverkade Emilie Eriksson, utredare.

Mer information om seminariet: Hur kan svenska företag ta ansvar för utsläpp utanför EU? Är AI ett effektivt verktyg?

Rundabordssamtal: Hur ger vi energi till omställningen?

Sverige och världen står inför den största omställningen och utmaningen i modern tid. Inom 20 år ska stora delar av basindustrin ha nollutsläpp av koldioxid vilket betyder att ny vindkraft, kärnkraft och de elledningar som ska transportera elen behöver byggas ut i rekordfart.

Rundabordssamtalet arrangerades av LKAB. Från Kommerskollegium medverkade Anders Ahnlid, generaldirektör.

Mer information om rundabordssamtalet: Hur ger vi energi till omställningen?

Seminarium: Vad har EU åstadkommit inom det digitala området och vad bör nästa EU-kommission fokusera på?

Nuvarande EU-kommission har haft ett mycket högt lagstiftningstempo och bland annat beslutat om nya regler kring olagligt innehåll på nätet, artificiell intelligens, internetplattformar, cybersäkerhet och delning av data. Hur påverkas konkurrenskraften och vad bör en ny EU-kommission göra?

Seminariet arrangerades av Tech-Alliansen. Från Kommerskollegium medverkade Heidi Lund, ämnesråd.

Mer information om seminariet: Vad har EU åstadkommit inom det digitala området och vad bör nästa EU-kommission fokusera på?