Se i efterhand från COP28: Den europeiska gröna given och EU:s handelspartners

Kommerskollegium arrangerade ett seminarium under FN:s klimatkonferens COP28. Seminariet diskuterade EU:s lagstiftningspaket Green Deal och dess påverkan på EU:s handelsrelationer runtom i världen. Särskilt fokus lades på hur exportörer i låg- och medelinkomstländer påverkas av EU:s klimatrelaterade lagstiftning.

EU-kommissionen har lagt fram ett antal lagförslag som ska göra det möjligt för EU att uppnå målen i Parisavtalet. Viss lagstiftning har redan genomförts.

Se i efterhand

Se seminariet på Business Swedens webb (registrering krävs).

Mycket av EU:s klimatarbete är direkt relaterat till internationell handel och hur EU gör affärer med partners utanför EU. Ett exempel är förordningen om avskogning och skogsförstörelse som kräver att importörer ska bevisa att produktionen av importerade produkter inte har bidragit till avskogning.

Ett annat exempel är den extra avgift som tas ut vid gränsen vid import av vissa koldioxidintensiva produkter (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Dessa, och andra lagstiftningsförslag, kan göra det svårare för producenter i låg- och medelinkomstländer att sälja sina produkter till EU. Vilka problem leder detta till, och vad kan vi göra för att säkerställa att etablerade – och nya – partnerskap med våra globala handelspartner förblir stabila även i ljuset av EU:s Green Deal?

Talare

  • Chantal Line Carpentier, Unctad
  • Maria Selin, Sida
  • Jesper Kansbod, SSAB
  • Erik Merkus, Kommerskollegium
  • Robert Watt, Stockholm Environment Institute (moderator)

Om COP28

COP28 är den 28:e årliga konferensen inom FN där världsledare samlas för att diskutera åtgärder mot klimatförändringar. Den äger rum i Dubai, Förenade Arabemiraten från 30 november till 12 december.

Mer information på COP28:s webbplats