Rapport: Who Uses the EU’s Free Trade Agreements?

Gangnam-City-Seoul-Sydkorea.jpg

Denna rapport analyserar i vilken utsträckning svenska företag använder EU:s frihandelsavtal med Sydkorea. Fokus ligger på användningen av förmånstullar för import, det vill säga de lägre tullar eller nolltullar som företagen kan dra nytta av om de uppfyller ursprungsreglerna i frihandelsavtalet.

Rapporten är baserad på importtransaktioner från svenska importörer under november månad 2016. Rapporten fokuserar på frågorna:

  • Hur viktigt är frihandelsavtalet i förhållande till den totala importen?
  • Hur ser användningen av frihandelsavtalet ut mellan olika företag och produkter?
  • Hur påverkar olika tullförfaranden användningen av frihandelsavtalet?
  • Hur avgörande är importtransaktionernas storlek för användningen av frihandelsavtalet?