Om våra publikationer

Kommerskollegium producerar varje år ett antal publikationer om aktuella handelspolitiska frågor. Vi tar också fram användbart informations- och presentationsmaterial samt faktablad. Allt är tillgängligt i digitalt format och vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

Språk

Vissa publikationer finns enbart på svenska. Andra publikationer enbart på engelska. Vissa publikationer finns på båda språken.

Sökfunktion

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet. Du kan söka både på svenska och engelska.

Beställt material

Allt material är kostnadsfritt. Beställt material skickas från Kommerskollegium inom 3-5 arbetsdagar.