Hur kan EU:s frihandelsavtal balansera immaterialrättsskyddet så att det blir bra för både EU-länder och utvecklingsländer?

I den här rapporten visar Kommerskollegium hur kopplingarna ser ut mellan å ena sidan immaterialrätt och å andra sidan konkurrenskraft, internationell handel och tillväxt.