Effekter på Sveriges varuhandel av EU:s frihandelsavtal

Denna pm redovisar effekterna på Sveriges varuhandel av EU-medlemskapet, EU:s regionala avtal och medlemskapet i Gatt/WTO.

Denna pm kompletterar rapporten "The trade effects of EU regional trade agreements – evidence and strategic choices" som analyserar effekter på varuhandeln av EU:s regionala handelsavtal. Där analyseras dock inte effekterna för Sverige specifikt. 

Mer specifikt redovisas effekterna på Sveriges varuhandel av

  • EU-medlemskapet (106 procent)
  • EU:s regionala handelsavtal (64 procent)
  • Medlemskap i Gatt/WTO (30 procent)

Detta jämförs med de genomsnittliga effekterna för övriga EU-länder.