Storbritanniens policydokument om den framtida relationen med EU analyseras utifrån områdena internationell handel och EU:s inre marknad.

Storbritannien kom i juli 2018 ut med ett policydokument, en så kallad vitbok, om den framtida relationen med EU. Den kan ses som en utgångsposition inför förhandlingarna om relationerna med EU efter Storbritanniens utträde. Kommerskollegium analyserar förslagen utifrån sina verksamhetsområden: internationell handel och EU:s inre marknad.

Summary in English: The UK policy paper on the future relationship with the EU