EU:s varuförordning – när myndigheter och kommuner fattar beslut som hindrar försäljningen av varor

En guide för statliga och kommunala myndigheter vars beslut hindrar eller kan medföra inskränkningar i den fria rörligheten för varor.

Guiden handlar framför allt om regler och processer enligt varuförordningen och riktar sig främst till de som arbetar med tillsyn och kontroll av varor i myndigheter.