Case story: Direct imports of Ethiopian roses to Sweden

Den här fallstudien beskriver hur svenska myndigheter arbetade med ett litet företag som fick problem i samband med direktimport av snittblommor från Etiopien till Sverige. Studien beskriver dialogen mellan myndigheter och mellan myndigheter och aktörer från den privata sektorn och hur en kartläggning användes för att underlätta för företaget.

Handel med växter innebär särskilda risker för att införa och sprida växtskadegörare. Skyddsåtgärder för att minimera så kallade fytosanitära risker är därför viktiga. Fytosanitära inspektioner sker i en kedja av aktiviteter vid gränserna, såsom tulldeklaration och hantering av avgifter. Komplexiteten i den kedjan innebär utmaningar för både företag och myndigheter.