Om handel

Vad är utrikeshandel? Jo, enkelt uttryckt, all handel som sker över landgränser. Den består av både export och import och spelar en mycket viktig roll i Sveriges ekonomiska utveckling. Här kan du lära dig mer om hur handeln fungerar.

Utrikeshandel i förändring

Den internationella handeln utvecklas ständigt och påverkas av den digitala och samhälleliga utveckling som pågår just nu. Kommerskollegium analyserar handelsmönster, hur frihandelsavtal används, hur handeln kan bidra till hållbar utveckling och mycket mer. Här kan du läsa några av de senaste rapporterna.