Studiebesök på Kommerskollegium

Vill du och din gymnasieklass lära er mer om internationell handel? Då är ni är välkomna på studiebesök hos oss på Drottninggatan i Stockholm.

Studiebesöket är ungefär en timme långt och består i huvudsak av en föreläsning. Utgångspunkten för föreläsningen är Kommerskollegiums skolmaterial "Varför handlar vi med omvärlden?", men det är inte nödvändigt att ha läst materialet. Det finns inga förkunskapskrav och innehållet i föreläsningen kan anpassas efter önskemål.

Besöket är kostnadsfritt och brukar fokusera på ämnen som exempelvis:

  • Varför Sverige ser på handel som vi gör och hur det har sett ut i ett historiskt perspektiv.
  • Handel och globalisering med utgångspunkt i aktuella händelser, exempelvis internationella sanktioner och konsekvenser av kriget i Ukraina.
  • Handelns koppling till miljö och hållbar utveckling.

Vill du boka ett studiebesök?

Hör av dig till mig!

Nils Norell

Telefon: 08-690 49 51

Öppna eller stäng kontaktformuläret