Studiebesök på Kommerskollegium

Vill du och din gymnasieklass lära er mer om handel? Välkommen på studiebesök, antingen hos oss här på Drottninggatan i Stockholm, eller hos er i skolan.

Utgångspunkten är skolmaterialet Varför handlar vi med omvärlden? Tillsammans med dig som är lärare kan vi skräddarsy besöket, antingen med betoning på föreläsning eller med efterföljande diskussion. Besöket är kostnadsfritt diskussionen fokuserar kring:

  • Hur Sverige handlar med omvärlden både idag och ur ett historiskt perspektiv.
  • Handel och globalisering.
  • Handelns koppling till miljö och hållbar utveckling.

Vill du boka ett studiebesök?

Hör av dig till oss!

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär