Undervisningsmaterial: Varför handlar vi med omvärlden?

handel i blomsteraffär

Publikationen "Varför handlar vi med omvärlden?" beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Materialet är anpassat för i första hand gymnasieskolan.

Genom publikationen vill Kommerskollegium också förklara varför handelsfrågorna är viktiga för oss alla.

Vill du och din klass boka ett studiebesök och prata internationell handel? Läs mer om studiebesök på Kommerskollegium

Vill du beställa klassuppsättningar av "Varför handlar vi med omvärlden"? Utbudet.se sköter sådana utskick åt oss. Där kan du också beställa övningar med lärarhandledning och bildspel med lärarhandledning. Gå till Utbudet.se