Anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet – årsrapport 2018

Det här är en sammanställning och analys av händelser inom anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet 2018.

Anmälningsproceduren innebär att medlemsländerna inom EU ska anmäla nya eller ändrade krav i sin reglering av tjänster i ett gemensamt system. Syftet är att EU-kommissionen och övriga medlemsländer ska kunna ge synpunkter på kraven och därmed hindra uppkomsten av omotiverade handelshinder.

Majoriteten av medlemsländerna gjorde dock få eller inga anmälningar under 2018. Kommerskollegium drar därför slutsatsen att många krav inte anmäls. Det riskerar att leda till nya hinder för tjänstehandeln. Kommerskollegium anser därför att EU:s lagförslag om en förbättrad anmälningsprocedur inom EU bör antas.