Utredare inom handelspolitisk analys

Vi söker dig som vill arbeta med handelspolitisk analys såväl som med handelspolitiska frågor i stort. Vi söker dig som har akademisk examen inom nationalekonomi, statskunskap eller juridik. Du har ett starkt intresse för, och dokumenterad kunskap om handelspolitik och internationell handelsutveckling.

Arbetsuppgifterna som utredare innebär i huvudsak att ta fram underlag, analys och policyrekommendationer med koppling till handelsutvecklingen i omvärlden samt att följa relevanta frågor och processer av betydelse för en öppen, fri och hållbar världshandel. Det kan till exempel handla om olika förslag från EU-kommissionen eller WTO, att analysera en aktuell frågeställning med konsekvenser för EU:s handelspolitik och svenska intressen eller att belysa möjligheter för utvecklingsländers integration i internationell handel.

Analysuppgifterna innebär arbete med både kortare underlag och längre utredningar, såväl självständigt arbete som i grupp förekommer. Handläggning av tullrelaterade ärenden ingår i arbetet.

Du har aktuell erfarenhet av att genomföra kvalificerad analys inom internationell handelspolitik eller närliggande område, till exempel utrikespolitik eller säkerhetspolitik från myndighet, regeringskansli eller internationell organisation. Vi ser det som meriterande om dina studier eller arbete har inkluderat kompetens inom områden som immaterialrätt eller WTO-relaterade frågor.

Läs mer och sök senast den 25 februari via Visma

Prenumerera på lediga tjänster: Lediga tjänster