Projektledare till internationellt utvecklingssamarbete

Till Kommerskollegiums internationella utvecklingssamarbete söker vi 1-2 erfarna projektledare som vill bidra till vårt arbete med stöd till samarbetspartners i offentlig sektor i utvecklingsländer. Verksamheten utgår från Agenda 2030 och ska bidra till att länder går från bistånd till handel.

Som projektledare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning (resultat och budget) för ett eller flera projekt. Du leder team som består av offentliganställda hos vår samarbetspartner, Kommerskollegiums experter och konsulter i ett eller flera länder. Ett projekt kan syfta till att höja förmåga hos individer att arbeta med handelspolitiska frågor, att genomföra en organisatorisk förändring eller att bidra med sakkompetens i en pågående process.

Vi söker dig som har akademisk examen inom statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik, eller annat område av relevans för tjänsten. Du har erfarenhet som projektledare inom internationellt utvecklingssamarbete och goda kunskaper om mål- och resultatstyrning inom biståndet, eller erfarenhet av att arbeta med handelspolitik/EU:s inre marknad. 

Läs mer och sök via Visma senast den 2 augusti

Prenumerera på lediga tjänster