The Use of the EU’s Free Trade Agreements

Hur används tullnedsättningar i frihandelsavtal? Den här rapporten analyserar hur exportörer och importörer från båda parter gör tullbesparingar kopplade till avtalet.

Förhandlingar av frihandelsavtal har i ökande grad hamnat i fokus i handelspolitiken. Det är därför allt viktigare att basera förhandlingsförslag och politiska beslut på vetenskapliga data och objektiva fakta.

Den här rapporten – som tagits fram i ett samarbete mellan Kommerskollegium och FN-organisationen Unctad (the United Nations Conference on Trade and Development) –  är ett första försök att analysera användningen av tullnedsättningar i frihandelsavtalen från båda parter och från såväl exportörers som importörers perspektiv.

Observationerna och resultaten baseras på EU:s frihandelsavtal med ett antal länder med olika utveckling och förutsättningar.