Årsrapport 2020: Solvit Sverige – hjälper företag och personer lösa problem med fri rörlighet inom EU

Solvit-nätverket hjälper kostnadsfritt företag och privatpersoner att komma tillrätta med problem med den fria rörligheten inom EU. Solvit Sverige, på Kommerskollegium, handlägger ärenden där privatpersoner eller företag har fått problem i ett annat EU-land, eller i Sverige.

Den här årsrapporten beskriver arbetet inom Solvit, både genom att beskriva ett urval av ärenden som har anmälts till Solvit under 2020 och genom att berätta om verksamheten inom nätverket.

Solvit-nätverket tog emot drygt 5 600 anmälningar inom hela EU under 2020, det högsta antalet hittills. Av dessa kunde över 2 600 hanteras inom ramen för Solvits mandat. I 80 procent av de fallen kunde det anmälda problemet lösas, eller så kunde Solvit klarlägga att problemet inte berodde på en överträdelse av EU-rätten. Solvit Sverige tog emot 181 anmälningar under året.

Begränsningar av fria rörligheten ledde inte till fler anmälningar

Pandemin ledde till att den fria rörligheten inskränktes för både personer och företag, när till exempel exportrestriktioner, nedstängningsåtgärder och gränskontroller infördes. Trots det har Solvit-nätverket inte märkt någon ökning av antalet problem som anmälts, vare sig från företag eller privatpersoner. Den begränsade rörligheten bidrog istället förmodligen till att många problem som vanligen uppstår i gränsöverskridande situationer har uteblivit, och därmed också anmälningarna till Solvit.

Inför det att Storbritannien lämnade EU:s inre marknad den 31 december 2020 har det varit en viktig del av Solvits arbete att på ett korrekt sätt förmedla att det finns bestående rättigheter för britter som bor i EU och EU-medborgare som bor i Storbritannien enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien.