Årsrapport 2019: Solvit Sverige – hjälper företag och personer lösa problem med fri rörlighet inom EU

Solvit-nätverket hjälper kostnadsfritt företag och privatpersoner att komma tillrätta med problem med den fria rörligheten inom EU. Solvit Sverige, på Kommerskollegium, handlägger ärenden där privatpersoner eller företag har fått problem i ett annat EU-land, eller i Sverige.

Den här årsrapporten beskriver arbetet inom Solvit, både genom att beskriva ett urval av ärenden som har anmälts till Solvit under 2019 och genom att berätta om verksamheten inom nätverket.

Solvit-nätverket tog emot drygt 5 300 anmälningar inom hela EU under 2019, det högsta antalet hittills. Av dessa kunde nära 2 400 hanteras inom ramen för Solvits mandat. I nästan 90 procent av de fallen kunde det anmälda problemet lösas, eller så kunde Solvit klarlägga att problemet inte berodde på en överträdelse av EU-rätten. Solvit Sverige tog emot 190 anmälningar under året.

Antalet ärenden från företag är litet i förhållande till ärenden relaterade till personrörlighet. Solvit Sverige arbetar för att öka företags kännedom om den kostnadsfria hjälpen. Under 2019 har Solvit bland annat hjälpt ett företag som ville sälja en vattenflaska i Norge, men som blev hindrade av att den norska myndigheten ställde krav på viss märkning av flaskan. Solvits kontakt med myndigheten ledde till att myndigheten och företaget kunde lösa problemet.

När det gäller personrörlighet är det i Sverige främst tre typer av problem som EU-medborgare anmäler till Solvit:

  • Problem kopplade till svårigheten att bli folkbokförd och få ett personnummer
  • Familjemedlemmar från ett land utanför EU nekas visum vid inresa till Sverige för kortare vistelser

De här problemen hindrar personer som vill utnyttja sin rätt till fri rörlighet inom EU. Problemen uppstår på grund av att det finns svenska bestämmelser eller ett agerande av en myndighet, som Solvit anser strider mot EU-rätten. Genom att uppmärksamma svenska regeringen och EU-kommissionen på de här och andra återkommande problem, hoppas Solvit åstadkomma en långsiktig lösning.