Den här rapporten ger exempel på hur Solvit Sverige under 2018 hjälpte företag och privatpersoner att komma tillrätta med problem med den fria rörligheten på EU:s inre marknad.

Solvit finns representerat i varje EU-land samt Norge, Liechtenstein och Island. I Sverige finns Solvit vid Kommerskollegium.