Kommerskollegiums bidrag till målen i Agenda 2030 under 2018

Hur bidrar olika delar av Kommerskollegiums verksamhet till Agenda 2030 och de globala målen?

Rapporten visar att utredningar och analys, samarbete med andra myndigheter, vårt utvecklingssamarbete och arbetet med inre marknaden på olika sätt bidrar till hållbarhetsmålen.

En sammanställning av våra aktiviteter kopplade till målen finns i tabellen på sidan 36.