Anmälningar av tekniska föreskrifter – årlig sammanställning 2018

Det här är en sammanställning och analys av händelser inom anmälningar av tekniska föreskrifter under 2018.

Nationella tekniska föreskrifter för varor och e-tjänster kan orsaka hinder för den fria rörligheten. Därför ska EU-länderna anmäla utkast till tekniska föreskrifter innan de antas. Detta europeiska remissförfarande gör det möjligt för medlemsländer och EU-kommissionen att yttra sig över föreskrifter och förmå anmälande länder att inte skapa omotiverade handelshinder. Under 2018 anmälde EU-länderna 2 713 förslag till EU-kommissionen.