Under 2016 anmäldes 175 problem för den fria rörligheten till Solvit. Det framgår av den här sammanställningen av Solvit Sveriges arbete under 2016.

Solvit hjälper företag och privatpersoner som får problem med den fria rörligheten för varor, tjänster, personer eller kapital.

Några problem kring fri rörlighet för varor som anmäldes till Solvit under 2016 gällde missförstånd kring märkningskrav, tilläggsregistrering av hästar och hinder för att importera så kallade foderfronter för djur.

Ett danskt företag fick med hjälp av Solvit tillgång till e-tjänster hos en svensk myndighet. Ett annat företag fick hjälp att få tillgång till data hos en spansk myndighet.

Anmälningar från privatpersoner handlar ofta om socialförsäkring som de har fått problem med när de flyttar mellan EU-länder. Flera ärenden från EU-medborgare som flyttar till Sverige har handlat om långa handläggningstider för upphållskort, svårigheten att få ett personnummer eller erkännande av yrkeskvalifikationer.

Solvits uppgift är att snabbt och pragmatiskt hjälpa företag och privatpersoner inom EU att komma tillrätta med hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. Solvit finns representerat i varje EU-land och även i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island. I Sverige finns Solvit hos Kommerskollegium. Solvitnätverket samordnas av Europeiska kommissionen.