Förslag för mer moderna avtal för bilaterala investeringar

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 05 jun 2024

Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT:s) behöver moderniseras. För att de bättre ska bemöta globala utmaningar och gå i linje med EU-rätten föreslår Kommerskollegium en övergripande reform av avtalen.

Kommerskollegium har granskat Sveriges 52 bilaterala investeringsskyddsavtal med länder utanför EU. Avtalen syftar till att främja ekonomiskt samarbete och välstånd genom att stimulera utländska direktinvesteringar. Investeringarna förväntas leda till ekonomisk tillväxt, ökad produktivitet och innovation.

En reform av avtalen skulle leda till att de bättre tar hänsyn till politiska mål och EU-rättsliga förutsättningar. Men det skulle också leda till en bättre balans mellan stat och investerare, där staten måste ha möjlighet att lagstifta i det allmännas intresse, samtidigt som en investerare behöver känna sig trygg i att investeringen inte riskerar att exproprieras av värdlandet, diskrimineras eller på annat sätt hamnar i osäkerhet.

Läs mer och ladda ner analysen
En modernisering av Sveriges investeringsskyddsavtal