Utredare för att arbeta med EU:s inre marknads framtid

Vi söker dig som vill bidra till vårt arbete med EU:s inre marknad och ta fram analyser med syfte att den inre marknaden utvecklas och möter de behov som finns hos individer och företag. Vårt arbete ska leda till ett ökat fokus på att framtidssäkra den inre marknaden i nästkommande agenda från EU-kommissionen 2024-2029.

Det innebär bland annat att ta fram analyser inför förhandlingar och diskussioner i EU, ha en dialog med intressenter i Sverige, EU-institutionerna och med kollegor i andra medlemsländer samt sprida kunskap om EU:s inre marknad genom olika presentationer och upprätthålla externa kontakter.

Du har akademisk examen inom statskunskap, nationalekonomi eller juridik med inriktning mot EU-rätt och ett starkt intresse för, och dokumenterad kunskap om, europeisk integration och inremarknadsfrågor. Du har erfarenhet av att genomföra kvalificerad analys vid relevant myndighet, Regeringskansliet, EU-institution, akademin eller näringsliv.

Läs mer och sök via Visma senast den 20 juli

Prenumerera på lediga tjänster