Open Trade Gate Sweden

Diskussion internationellt samarbete

Genom kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden, OTGS, hjälper vi företag i utvecklingsländer som vill exportera till Sverige och EU. OTGS bistår kostnadsfritt exportörer från utvecklingsländer med information om det handelspolitiska regelverket, den svenska marknaden samt produktspecifika krav.

Open Trade Gate Sweden anordnar även seminarier på plats i de aktuella länderna eller via webben. Seminarierna riktar sig direkt till företag, exportfrämjande organisationer och andra relevanta aktörer i det landet. Seminarierna är ofta direkt anpassade till den typ av varor som kan vara aktuella att exportera till Sverige och EU.

OTGS arbetar också i mer långsiktiga projekt tillsammans med lokala partners. I dessa projekt ges utökad information om regler krav och den svenska marknaden. Dessutom kan OTGS stötta lokala partners gällande matchmaking, mässor och delegationsresor.

Mer om OTGS (på engelska)

Importera från utvecklingsland

Företag som vill importera varor från ett utvecklingsland kan få råd och stöd från Open Trade Gate Sweden. Vi hjälper importörer i Sverige med information om regler och krav som gäller i just deras aktuella fall. Företag kan också vända sig till oss för att komma till rätta med problem relaterade till det handelspolitiska regelverket.

 

Kontakta OTGS

Vill du veta mer om att importera från utvecklingsländer? Välkommen att kontakta oss!

Open Trade Gate Sweden

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär