Statistik om utrikeshandelns utveckling

I coronavirusets spår påverkas utrikeshandelns förutsättningar kraftigt. Därför följer Kommerskollegium nu noggrant utvecklingen. En grupp experter hämtar kontinuerligt in information från flera olika uppgiftslämnare. Här kan du ta del av statistiken.

Kommerskollegium har sammanställt statistiken i en Excelfil där du själv kan välja vilken tidsperiod eller vilka länder du vill titta på. Du kan också välja att studera handelsutvecklingen för vissa specifika varor. Statistiken kommer ifrån flera olika källor med olika tidsperioder. Alla diagram och data får användas, uppge då Kommerskollegium som källa.

Statistik utrikeshandel Excelfil

Detta visar Excelfilen

I Excelfilen finns nio olika flikar. Detta innehåller de, flik för flik:

  1. Handelsstatistik för Sveriges totala export och import, för utvecklingen inom EU27 och veckostatistik för handeln med länder utanför EU. Här visas procentuell förändring i förhållande till samma period föregående år.
  2. Handelsstatistik för Sveriges totala export och import, för utvecklingen inom EU27 och veckostatistik för handeln med länder utanför EU. Här visas utvecklingen i miljarder kronor i förhållande till samma period föregående år.
  3. Sveriges handel med läkemedel, medicinteknik och skyddsutrustning. Statistiken gäller Sveriges handel med länder utanför EU.
  4. Sveriges handel med länder utanför EU per transportslag.
  5. Antalet passager av personbilar och lastbilar över Öresundsbron.
  6. Antalet flygtransporter med varor. Även statistik på fraktvolym i ton redovisas.
  7. Förväntade hamntransporter. Resultatet av enkätundersökning med hamnarna i Sverige.
  8. Tjänstehandelns utveckling inom och utanför EU.
  9. Sveriges utrikeshandel med varor som går via järnvägsnätet.

Kontaktuppgifter

Patrik Tingvall
chefekonom
08 690 48 35
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Petter Stålenheim
ämnesråd
08 690 48 49
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Camilla Prawitz
ämnesråd
08 690 48 52
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Kristina Olofsson
ämnesråd
08 690 48 83
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se