Protektionism under corona

Protektionistiska åtgärder kan förvärra en kris, det har tidigare kriser visat. Under coronakrisen har exportrestriktionerna för medicinsk utrustning och jordbruksprodukter ökat kraftigt, men de importbegränsande åtgärderna har faktiskt minskat.

För att kunna få en bild över protektionistiska åtgärder under corona har Kommerskollegium sammanställt statistik för de första månaderna under 2020 och jämfört det med andra år för samma period.