Protektionism under corona

Protektionistiska åtgärder kan förvärra en kris, det har tidigare kriser visat. I början av coronakrisen ökade exportrestriktionerna för medicinsk utrustning och jordbruksprodukter kraftigt, medan de importbegränsande åtgärderna minskade.

För att kunna få en bild över protektionistiska åtgärder i samband med att corona slog till har Kommerskollegium sammanställt statistik för de första månaderna under 2020 och jämfört det med andra år för samma period.