Att ansöka om exporttillstånd för covid-19-vaccin och aktiva substanser för vaccinet

Exporterar ditt företag covid-19-vaccin eller aktiva substanser för vaccinet? Nu krävs tillstånd för export till länder utanför EU. Här får du reda på hur du ansöker om tillstånd för ditt företag.

Exporttillståndet tar sikte på att säkra produktion av vaccin som EU redan har köpt och avtalat om. Det är alltså inte ett generellt förbud för export av covid-19-vaccin. Kravet på exporttillstånd trädde i kraft den 30 januari 2021. Förordningen har förlängts i flera omgångar och gäller nu till och med den 31 december 2021.

Vissa länder är undantagna, det krävs alltså inte tillstånd för export dit. Det gäller bland annat Norge, Island, Andorra, Färöarna, San Marino och Vatikanstaten.

Det krävs heller inte tillstånd för att exportera vaccin för humanitära nödsituationer eller vaccin till länder som ingår i vaccinsamarbetet Covax (COVID-19 Vaccines Global Access). 

Företag som tillverkar någon av produkterna där det nu krävs tillstånd, ansöker om det hos Kommerskollegium. Beslut om tillstånd ges så snabbt som möjligt, normalt senast inom två dagar från det att en komplett ansökan har kommit in.

De här varorna behöver exporttillstånd

Vacciner mot sars-relaterade coronavirus (sars-CoV-arter) enligt KN-nummer 3002 20 10, oavsett förpackning kräver exporttillstånd. Det gör även aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer, till exempel enligt KN-numren 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 och 3504 00 90, om de används för tillverkning av sådana vacciner.

Även covid-19-vaccin för kliniska studier kräver exporttillstånd.

Så bedömer Kommerskollegium din ansökan

Kommerskollegium är skyldig att skicka alla ansökningar vidare till EU-kommissionen för yttrande. Vi kan utfärda exporttillstånd endast om exportvolymen inte är sådan att den utgör ett hot mot genomförandet av unionens godkända avtal om förhandsbeställningar som ingåtts med vaccintillverkare.

Vill du ansöka om exporttillstånd?

Kontakta Emma Wallfelt eller Magnus Andersson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 00