Exporttillstånd för covid-19-vaccin behövs ej längre

Från den 1 januari 2022 behöver ditt företag inte längre tillstånd för att exportera covid-19-vaccin eller aktiva substanser för vaccinet.

Kravet på exporttillstånd trädde i kraft den 30 januari 2021 och Kommerskollegium ansvarade för ansökningarna.

Den 1 januari 2022 upphörde kravet på exporttillstånd och EU-kommmissionen införde istället en exportövervakning av dessa varor. I exportdeklarationen ska företag fortsätta ange dels tilläggskod för företaget, dels antal doser som exporteras. 

För mer information, läs EU-kommissionens förordning om övervakning av export av vissa vacciner och aktiva substanser som används för tillverkning av sådana vacciner.

För frågor, kontakta Emma Wallfelt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 00