Att ansöka om exporttillstånd för covid-19-vaccin och aktiva substanser för vaccinet

Exporterar ditt företag covid-19-vaccin eller aktiva substanser för vaccinet? Nu krävs tillstånd för export till länder utanför EU, undantaget bland annat Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Här får du reda på hur du ansöker om tillstånd för ditt företag.

Exporttillståndet tar sikte på att säkra produktion av vaccin som EU redan har köpt och avtalat om. Det är alltså inte ett generellt förbud för export av covid-19-vaccin. Kravet på exporttillstånd trädde i kraft den 30 januari 2021 och förväntas gälla till den 31 mars 2021.

Många länder är undantagna krav på tillstånd, man får alltså exportera till dem utan tillstånd. De är bland andra Eftaländerna Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Även vaccin för humanitära nödsituationer samt vaccin till länder som ingår i vaccinsamarbetet Covax (COVID-19 Vaccines Global Access) är undantagna. Se EU-förordningen för den kompletta listan av undantagna länder.

Företag som tillverkar någon av produkterna där det nu krävs tillstånd, ansöker om det hos Kommerskollegium. Beslut om tillstånd ges så snabbt som möjligt, normalt senast inom två dagar från det att en komplett ansökan har kommit in.

De här varorna behöver exporttillstånd

Vacciner mot sars-relaterade coronavirus (sars-CoV-arter) enligt KN-nummer 3002 20 10, oavsett förpackning. Även aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer som används för tillverkning av sådana vacciner.

Så bedömer Kommerskollegium din ansökan

Kommerskollegium är skyldig att skicka alla ansökningar vidare till EU-kommissionen för yttrande. Vi kan utfärda exporttillstånd endast om exportvolymen inte är sådan att den utgör ett hot mot genomförandet av unionens godkända avtal om förhandsbeställningar som ingåtts med vaccintillverkare.

Vill du ansöka om exporttillstånd?

Kontakta Emma Wallfelt eller Magnus Andersson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 00