Att ansöka om exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk

Exporterar ditt företag personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk? Nu krävs tillstånd för export till länder utanför EU, undantaget Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Orsaken är att EU vill skydda sina medborgare med anledning av spridningen av coronaviruset. Här får du reda på hur du ansöker om tillstånd för ditt företag.

EU:s beslut om exportrestriktioner finns i en förordning som trädde i kraft den 15 mars och som gäller under sex veckor. Eftaländerna (Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein) samt Andorra, Färöarna, San Marino och Vatikanstaten har undantagits från exportrestriktionerna vilket innebär att tillstånd inte behövs för export till de länderna.

Företag etablerade i Sverige ansöker hos Kommerskollegium

Exportörer ansöker om exporttillstånd hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad. I Sverige är det Kommerskollegium som är behörig myndighet.

De här varorna behöver exporttillstånd

Förordningen omfattar personlig skyddsutrustning som kan användas för sjukvården, sjukhus, patienter, fältarbetare och myndigheter för samhällsskydd och beredskap. Varor som inte omfattas av förordningen behöver inte exporttillstånd. Ange i sådana fall dokumentkod Y975 i exportdeklarationen. 

Vilka varor som kräver exporttillstånd framgår av bilaga I till förordningen. De produkter som omfattas är:

  • skyddsglasögon
  • ansiktsskärmar
  • skyddsutrustning för mun och näsa
  • skyddsdräkter
  • handskar.

Tillstånd krävs oavsett om utrustningen har sitt ursprung i EU eller inte.

Om du beviljas exporttillstånd, använd dokumentkod C086 samt ange tillståndsnumret i exportdeklaration.

Använd blanketten och bifoga produktblad när du ansöker

Ladda ner och fyll i blanketten nedan. Skicka in till licens@kommerskollegium.se

Ansökan ska vara underskriven av firmatecknare med namnförtydligande och styrkt av registreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än tre månader.

Bifoga produktblad eller information om de produkter du söker tillstånd för.

Ansökningsblankett

Så här bedömer Kommerskollegium din ansökan

Om ett företag får tillstånd att exportera denna typ av personlig skyddsutrustning eller inte beror på hur stort behovet är inom EU. Om det är brist på en vara inom unionen kommer tillstånd inte att ges. Socialstyrelsen gör kontinuerligt listor på vilken typ av material som behövs och som riskerar att bli en bristvara. När Kommerskollegium gör sin bedömning kommer vi bland annat grunda vårt beslut på Socialstyrelsens analyser.

Kommerskollegium räknar med att besluta i ett ärende inom fem arbetsdagar, om all relevant information från företaget har kommit in. I en del fall har svenska företag lager eller produktion i andra EU-länder. I dessa fall kommer Kommerskollegium samråda med det landets ansvariga tillståndsmyndighet. Då kan handläggningen ta upp till 15 arbetsdagar.

Relaterad information

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi till.

Gruppen som arbetar med exporttillstånd

Telefon: 08-690 49 20

Kontaktformulär