Hör av dig till oss

Flera extraordinära åtgärder införs nu i handeln. Det kan gälla krav på tillstånd för export eller handelshindrande åtgärder vid gränserna. Kontakta oss om du vill ansöka om exporttillstånd eller får problem med handeln.