Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Ulrika Sanded

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535

  08-690 48 90

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Vanessa Zanetti

  Enheten för EU:s inre marknad

  fri rörlighet inom EU/EES, Solvit Sverige

  08-690 48 25

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Waltraud Heinrich

  Enheten för EU:s inre marknad

  fri rörlighet inom EU/EES, kontaktpunkten för varor, Solvit Sverige

  08-690 48 16

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Zdenka Petrovic

  Administrativa enheten

  HR-administratör

  08-690 48 37

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Åsa Ljungqvist Wihl

  Administrativa enheten

  registrator

  08-690 48 04

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Åsa Sandström

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  hållbarhet

  08-690 48 58

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se