Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Sophia Tannergård

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  digitalisering, tjänstehandel

  08-690 48 03

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Tobias Ekblom

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  tullar och tullättnader

  08-690 49 62

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ulf Eriksson

  Enheten för internationell handelsutveckling

  importlicenser, marknadstillträde

  08-690 48 79

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Waltraud Heinrich

  Enheten för EU:s inre marknad

  kontaktpunkten för varor, Solvit Sverige

  08-690 48 16

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Åsa Ljungqvist Wihl

  Administrativa enheten

  registrator

  08-690 48 04

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Åsa Sandström

  Enheten för internationell handelsutveckling

  handelsprocedurer

  08-690 48 58

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se