Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Johanna Nyman

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535, tekniska föreskrifter

  08-690 48 56

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Johanna Weibull

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  antidumpning, handelspolitiska skyddsinstrument

  08-690 48 98

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jonas Hallberg

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  investeringar

  08-690 48 42

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jonas Jeppson

  Administrativa enheten

  chefsjurist

  08-690 48 73

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jonas Kasteng

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ursprungsregler

  08-690 48 45

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karin Post

  Administrativa enheten

  enhetschef

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karolina Lek

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 15

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karolina Zurek

  Enheten för handel och tekniska regler

  hållbarhet, Trade Academy

  08-690 49 59

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Katarina Paul

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535, tekniska föreskrifter

  08-690 48 08

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Kristina Olofsson

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  jordbruk och livsmedel

  08-690 48 83

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Laila Niemelä

  Administrativa enheten

  ekonom

  08- 690 48 96

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lena Gustavsson

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 48

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lena Nordquist

  Enheten för EU:s inre marknad

  digitalisering, e-handel, immaterialrätt

  08-690 49 37

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Linda Bodén

  Enheten för handel och tekniska regler

  regulativt samarbete, tekniska handelshinder, utvecklingssamarbete

  08-690 48 63

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Linda Rydén

  Enheten för internationell handelsutveckling

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 51

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Loise Näsvall

  Kommunikationsenheten

  grafisk form, kommunikation

  08-690 48 38

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Magnus Andersson

  Enheten för internationell handelsutveckling

  antidumpning, handelspolitiska skyddsinstrument, sanktioner

  08-690 48 65

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Malika Mahjoub

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  projektadministratör inom utvecklingssamarbetet

  08-690 49 02

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Malin Ljungkvist

  Enheten för handel och tekniska regler

  hållbarhet

  08-690 48 91

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Maria Johem

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  tullar och tullättnader, WTO

  08-690 48 54

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se