Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Karl Ekenstaf

  Enheten för internationell handelsutveckling

  sanktioner

  08-690 48 82

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karl Elofsson

  Administrativa enheten

  enhetschef

  08-690 48 01

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karolina Lek

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 15

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Katarina Friskman

  Kommunikationsenheten

  Enhetschef

  08-690 48 17

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Katarina Paul

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535, tekniska föreskrifter

  08-690 48 08

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Kim Larsson

  Enheten för WTO

  handelspolitisk analys

  08-690 48 48

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Kristina Olofsson

  Enheten för WTO

  jordbruk och livsmedel

  08-690 48 83

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Laila Niemelä

  Administrativa enheten

  Ekonom

  08-690 48 96

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lena Gustavsson

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 48

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lena Nordquist

  Enheten för EU:s inre marknad

  digitalisering, e-handel, immaterialrätt

  08-690 49 37

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lina Kamara

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  utvecklingssamarbete

  08-690 48 94

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Linda Bodén

  Enheten för handel och tekniska regler

  08-690 48 63

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ljiljana Rsumovic

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 85

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Loise Näsvall

  Kommunikationsenheten

  grafisk form, kommunikation

  08-690 48 38

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lovi Nordgren

  Enheten för internationell handelsutveckling

  08-690 49 53

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Magnus Andersson

  Enheten för internationell handelsutveckling

  handelspolitiska skyddsinstrument, sanktioner

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Malcolm Fallenius

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 48 19

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Malin Ljungkvist

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  hållbarhet

  08-690 48 91

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Maria Johem

  Enheten för WTO

  tullar och tullättnader, WTO

  08-690 48 54

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Martin Söderman

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535

  08-690 48 67

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se