Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Jonas Kasteng

  Enheten för internationell handelsutveckling

  handelsavtal, marknadstillträde, ursprungsregler

  08-690 48 45

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karin Atthoff

  Enheten för EU:s inre marknad

  digitalisering

  08-690 48 13

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karl Ekenstaf

  Enheten för internationell handelsutveckling

  08 690 48 82

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karl Elofsson

  Administrativa enheten

  enhetschef sanktioner

  08-690 48 01

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Karolina Lek

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 15

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Katarina Friskman

  Kommunikationsenheten

  kommunikation, press och media

  08-690 48 17

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Katarina Paul

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535, tekniska föreskrifter

  08-690 48 08

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Kim Larsson

  Enheten för WTO

  08-690 48 48

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Kristina Olofsson

  Enheten för WTO

  jordbruk och livsmedel

  08-690 48 83

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Laila Niemelä

  Administrativa enheten

  Ekonom

  08- 690 48 96

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lena Gustavsson

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 48

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lena Nordquist

  Enheten för EU:s inre marknad

  digitalisering, e-handel, immaterialrätt

  08-690 49 37

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lina Kamara

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  utvecklingssamarbete

  08-690 48 94

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Linda Bodén

  Enheten för handel och tekniska regler

  Vikarierande enhetschef

  08-690 48 63

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Linda Rydén

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 51

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Linda-Marie Björkemar

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 27

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Lisa McGuirk

  Enheten för WTO

  tullar och tullättnader

  08-690 48 55

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ljiljana Rsumovic

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  handelsbistånd, Open Trade Gate Sweden

  08 690 48 85

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Loise Näsvall

  Kommunikationsenheten

  grafisk form, kommunikation

  08-690 48 38

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Magnus Andersson

  Enheten för internationell handelsutveckling

  antidumpning, handelspolitiska skyddsinstrument, sanktioner

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se