Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Mattias Karlson Jernbäcker

  Enheten för EU:s inre marknad

  digitalisering, e-handel

  08-690 48 97

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Michael Koch

  Enheten för internationell handelsutveckling

  enhetschef

  08-690 48 41

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Monica Karlsson

  GD-sekreterare

  08-690 49 06

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nataliya Hulusjö

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 76

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Neil Swanson

  Enheten för handel och tekniska regler

  hållbarhet

  08-690 48 84

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nesli Almufti

  Enheten för handel och tekniska regler

  tekniska handelshinder

  08-690 48 87

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nils Norell

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik

  08-690 49 51

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Olivier Linden

  Enheten för EU:s inre marknad

  digitalisering, e-handel

  08-690 48 31

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Patrik Tingvall

  chefekonom

  08-690 48 35

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Per Altenberg

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, OECD

  08-690 49 26

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Pernilla Trägårdh

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  enhetschef

  08-690 48 99

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Peter Lundström

  Administrativa enheten

  IT-systemsamordning, lokalfrågor

  08-690 49 04

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Petter Stålenheim

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik

  08-690 48 49

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Pia Österman

  Enheten för handel och tekniska regler

  enhetsassistent

  08-690 48 01

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Pär Ericson

  Enheten för internationell handelsutveckling

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 09

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ralph Eliasson

  Enheten för EU:s inre marknad

  tjänstedirektivet

  08-690 48 26

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Richard Jangklev

  Administrativa enheten

  controller

  08-690 48 86

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Sara Emanuelsson

  Enheten för internationell handelsutveckling

  Open Trade Gate Sweden, tekniska handelshinder

  08-690 49 74

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Sara Sandelius

  Enheten för EU:s inre marknad

  offentlig upphandling, utstationeringsdirektivet

  08-690 48 93

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Sebastian Wiik

  Enheten för EU:s inre marknad

  digitalisering, e-handel

  08-690 49 08

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se