Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Michael Koch

  Enheten för internationell handelsutveckling

  enhetschef

  08-690 48 41

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Mikael Kihlberg

  Enheten för WTO

  investeringar

  08-690 49 02

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Moa Näsström

  Enheten för EU:s inre marknad

  informationssystemet IMI, Solvit Sverige

  08-690 48 28

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Monica Karlsson

  GD-sekreterare

  08-690 49 06

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nataliya Hulusjö

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 76

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Neil Swanson

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  hållbarhet

  08-690 48 84

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nils Norell

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik

  08-690 49 51

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Oscar Tollin

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 74

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Patrik Karpaty

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys

  08-690 49 10

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Patrik Tingvall

  Enheten för internationell handelsutveckling

  chefsekonom

  08-690 48 35

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Pauline Kvibäck

  Administrativa enheten

  HR-ansvarig

  08-690 49 55

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Per Altenberg

  handelsstrateg

  08-690 49 26

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Pernilla Trägårdh

  Enheten för WTO

  enhetschef

  08-690 48 99

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Petter Stålenheim

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik, OECD

  08-690 48 49

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ralph Eliasson

  Enheten för EU:s inre marknad

  tjänstedirektivet

  08-690 48 26

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Sara Sandelius

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Biträdande enhetschef

  08-690 48 30

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Sophia Lara

  Enheten för WTO

  08-690 48 03

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Sophie Berner-Eyde

  Enheten för WTO

  antidumpning, handelspolitiska skyddsinstrument

  08-690 49 14

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Therese Helin

  Administrativa enheten

  Myndighetsjurist

  08-690 48 92

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Trade Academy Trade Promotion

  tradeacademytp@kommerskollegium.se