Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Maria Johem

  Enheten för WTO

  tullar och tullättnader, WTO

  08-690 48 54

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Michael Koch

  Enheten för internationell handelsutveckling

  enhetschef

  08-690 48 41

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Monica Karlsson

  GD-sekreterare

  08-690 49 06

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nataliya Hulusjö

  Kommunikationsenheten

  kommunikation

  08-690 49 76

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Neil Swanson

  Enheten för handel och tekniska regler

  hållbarhet, standardisering

  08-690 48 84

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nikita Feiz

  Enheten för EU:s inre marknad

  08-690 48 15

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Nils Norell

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik

  08-690 49 51

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Patrik Karpaty

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Patrik Tingvall

  Enheten för internationell handelsutveckling

  chefekonom

  08-690 48 35

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Per Altenberg

  handelsstrateg

  08-690 49 26

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Pernilla Trägårdh

  Enheten för WTO

  enhetschef

  08-690 48 99

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Peter Lundström

  Administrativa enheten

  IT-systemsamordning, lokalfrågor

  08-690 49 04

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Petter Stålenheim

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik

  08-690 48 49

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Pia Lenkel

  Administrativa enheten

  HR

  08-690 48 14

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ralph Eliasson

  Enheten för EU:s inre marknad

  tjänstedirektivet

  08-690 48 26

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Richard Jangklev

  Administrativa enheten

  controller

  08-690 48 86

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Roger Bandick

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys

  08-690 48 11

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Sophia Tannergård

  Enheten för WTO

  digitalisering, tjänstehandel

  08-690 48 03

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Teddie Hellsén

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 10

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Tove Myhrman

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Trade Academy, utvecklingssamarbete

  08-690 48 32

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se